აკადემიური ანსამბლი ,,არსიანი' ფესტივალი,,კოლხი და ..."ზე გაემგზავრა