არსიანი ბულგარეთში 28 .07-01.08-2019 წელი VARNA 2019