აკადემიურ ანსამბლ,, არსიანი"ს საანგარიშო- საახალწლო კონცერტი ბათუმში